Reklamace-Výměna-Vrácení

REKLAMACE – VÝMĚNA – VRÁCENÍ

Adresa pro doručení:

Martina Baťková, OBUV POPELKA, Palackého 212/8, 274 01 Slaný

V případě dotazů nás kontaktujte na tel.: + 420 604 758 880, e-mailem na adrese: info@obuvpopelka.cz nebo využijte kontaktního formuláře.

Reklamace zboží:

Prodávající odpovídá za kvalitu zboží a poskytuje záruku 24 měsíců za dodržení předpokladu, že budou dodrženy podmínky, uvedené v Návodu na údržbu a ošetřování obuvi, který je vždy přibalen k zakoupené obuvi. Při reklamaci zboží je nutno popsat závadu, kvůli které je zboží reklamováno, datum nákupu, požadovaný způsob vyřízení reklamace, údaje o spotřebiteli (zpáteční adresu, číslo bankovního účtu, e-mailový a telefonní kontakt pro případnou komunikaci). Společně s reklamovaným zbožím je nutné zaslat kopii faktury.

Reklamace bude posouzena a vyřízena co nejdříve po obdržení reklamovaného zboží, nejpozději však do 30 dnů. O výsledku reklamace a způsobu jejího vyřízení bude spotřebitele kupující informovat v reklamačním lístku zaslaném spolu s opraveným zbožím. Pokud nebude oprava možná a reklamace bude uznána jako oprávněná, bude spotřebiteli navrácena kupní cena na jeho bankovní účet.

Pro reklamaci zboží využijte prosím vzorový formulář (ke stažení na konci stránky).

Výměna zboží

Prodávající poskytuje lhůtu 14 dní na výměnu nepoužitého zboží. Při výměně zboží je nutno uvést číslo vzoru a velikosti, kterou chcete vyměnit (také číslo vzoru a velikosti, za kterou si dané zboží přejete vyměnit), datum nákupu, údaje o spotřebiteli (zpáteční adresu, e-mailový a telefonní kontakt pro případnou komunikaci). Společně se zbožím k výměně je nutné zaslat kopii faktury.

Výrobek musí být k výměně doručen bez známek užívání, nepoškozený a v původním nepoškozeném obalu.

Při výměně zboží mohou nastat následující situace:

a) kupní cena zboží, které chcete vyměnit je nižší než kupní cena zboží, za které si přejete výměnu provést – v takovém případě rozdíl mezi cenami doplatíte na dobírku, při převzetí nového zboží

b) kupní cena zboží, které chcete vyměnit je vyšší než kupní cena zboží, za které si přejete výměnu provést – v tomto případě bude rozdíl mezi cenami zaslán na bankovní účet spotřebitele

c) zboží, za které si přejete provést výměnu, již není skladem – v tomto případě budete o této skutečnosti informováni e-mailem nebo telefonicky.

Při výměně zboží na adresu kupujícího nebude účtován poplatek za dopravu.

Pro výměnu zboží využijte prosím vzorový formulář (ke stažení na konci stránky).

Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Prodávající poskytuje lhůtu 14 dní na vrácení nepoužitého zboží bez udání důvodu. Vrácení zboží bude vyřízeno co nejdříve po obdržení vráceného zboží prodávajícím a kupní cena bude spotřebiteli vrácena na uvedený bankovní účet. Při vrácení zboží je nutno uvést číslo vzoru, který chcete vrátit, číslo bankovního účtu, údaje o spotřebiteli (číslo bankovního účtu, e-mailový a telefonní kontakt pro případnou komunikaci). Společně s vráceným zbožím je nutné zaslat kopii faktury.

Výrobek musí být vrácen bez známek užívání, nepoškozený a v původním nepoškozeném obalu. Nárok na úhradu za škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pro vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) využijte prosím vzorový formulář (ke stažení na konci stránky).

Reklamační formulář

Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro výměnu zboží

Zpět do obchodu